ติดต่อโรงเรียน

19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรสาร: 074-252911 | โทรศัพท์: 074-255111 | Email:pholwitayaschool@gmail.com