ภาพกิจกรรม
กฟภ.อบรมการประหยัดไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ลด CO2
25 มีนาคม 2558

ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย