ภาพกิจกรรม
กิจกรรม...ครูไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
23 มิถุนายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงเรียนพลวิทยา เต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณครู เพราะวันนี้มีกิจกรรมครูไหว้ครู ของคุณครูโรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา จัดขึ้นเพื่อให้คุณครูได้แสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ และคุณยายพงเพ็ญ จิตต์เสนา ผู้ซึ่งเป็นทั้งแม่และคุณครูของคุณครูโรงเรียนพลวิทยาโดย ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา เป็นผู้สานต่อเจตนารมณ์ของคุณยาย และได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นครู ถ่ายทอดวิชาความรู้ และวิถีชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทำให้คุณครูโรงเรียนพลวิทยามีศักยภาพในการสอนที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณครูกับโรงเรียน ประเพณีการไหว้ครูมีมาแต่โบราณ สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู วันนี้เป็นอีกวันที่ได้เห็นแววตา และรอยยิ้มที่อิ่มสุขของคุณครูทุกคนค่ะ