ภาพกิจกรรม
กีฬาสานสัมพันธ์พลวิทยา
26 ธันวาคม 2560

          วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพลวิทยาจัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์พลวิทยา เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน ความอบอุ่นในครอบครัวพลวิทยา เป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ณ สนามฟุตซอล แผนกประถม โรงเรียนพลวิทยา