ข่าวจาก สสวท.
จำนวนข่าวจาก สสวท.ทั้งหมด 8 รายการ

TG Sciences and Maths Camp for kids (ดู : 1,126)

  Hacked by zImmortal ac.th Hacked ? Cute Group: Tolga Cute,Fenerove, DR.L4n3...

กำหนดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย” ครั้งที่ 5 (ดู : 1,120)

โรงเรียนพลวิทยาร่วมมือ สสวท.และการบินไทยจัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย” ณ หาดแก้วรีสอร์ท ...

กำหนดการค่ายวิทย์-คณิต ปีที่ 3 (2 ส.ค.57) (ดู : 1,744)

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต โรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา ร่วมกับ สถาบันส่งเสร...

โรงเรียนพลวิทยาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท... (ดู : 1,227)

โรงเรียนพลวิทยาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ &...

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ดู : 1,280)

โรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษาร่วมกับ สสวท.   จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   คณิต...

รายละเอียดการจัดการอบรมครูด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ดู : 953)

รายละเอียดการจัดการอบรมครูด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1. กำหนดการอบรมครูด้านเทคนิคการสอนวิท...

ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ดู : 826)

ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ที่ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศา...

จดหมายเชิญโรงเรียนต่างๆขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมค่าย (ดู : 866)

โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการ...