ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 294 รายการ

กิจกรรม Science show (ดู : 5)

          วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมจัดกิจกรรม  ...

นศท.พลวิทยาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ดู : 37)

           วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1...

บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ ม.2 (ดู : 182)

          วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 มีบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ กับคุณครูต่างชาต...

กิจกรรมชิงช้าสวรรค์ (ดู : 327)

          วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-6 จั...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (ดู : 261)

          วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นักเรียน โรงเรียนพลวิทยา จัดกิจกรร...

ม.6 เข้าร่วมค่ายนักสังคมศาสตร์สงเคราะห์ (ดู : 92)

          วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยม 6 ร่วมเข้าค่...

บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ดู : 45)

           วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้...

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ดู : 97)

          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยม 4-6 จัดก...

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ดู : 103)

          วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จัดกิจกรรมเข้าค่า...

การเรียนรู้รูปร่างโมเลกุล ม.4 (ดู : 48)

         วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 โมเลกุลมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร ไปร่วมเ...

การเรียนรู้พันธุกรรม (ดู : 114)

          วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยม 4 กับกา...

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กับครูต่างชาติ (ดู : 162)

          วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีภาพกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนมัธยม ...

ไปที่หน้า