ร่วมงานกับเรา
รับสมัคร...เลขานุการวิชาการ
20 พฤศจิกายน 2560

       โรงเรียนพลวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจมาเป็นสมาชิกครอบครัวพลวิทยา ในตำแหน่ง...เลขานุการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

     *  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท

     *  มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงาน

     *  รักอาชีพครู

     *  มีความรับผิดชอบ

     *  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     *  มีทัศนคติเป็นบวกกับองค์กร

     *  มีประสบการณ์การทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ

      *  เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

     โรงเรียนพลวิทยา  โทร.074-255111

      *** สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนพลวิทยา วันจันทร์-วันเสาร์ ***