ร่วมงานกับเรา
หัวหน้างานบัญชี
8 มกราคม 2561

      โรงเรียนพลวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจมาเป็นสมาชิกครอบครัวพลวิทยา ในตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

     *  มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีการเงิน

     *  มีความรับผิดชอบ

     *  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     *  มีความอดทน

     *  มีประสบการณ์การทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

     โรงเรียนพลวิทยา  โทร.074-255111

      *** สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนพลวิทยา วันจันทร์-วันเสาร์ ***