ร่วมงานกับเรา
รับสมัคร...เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
5 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนพลวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจมาเป็นสมาชิกครอบครัวพลวิทยา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

     *  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

     *  มีความอดทน

     *  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     *  มีประสบการณ์การทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

     โรงเรียนพลวิทยา  โทร.074-255111

      *** สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนพลวิทยา วันจันทร์-วันเสาร์ ***