ร่วมงานกับเรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
9 กุมภาพันธ์ 2561

          โรงเรียนพลวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจมาเป็นสมาชิกครอบครัวพลวิทยา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

     *  วุฒิการศึกษา (ปวส.)

     *  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     *  มีบุคลิกภาพที่ดี

     *  มีความรับผิดชอบ

     *  มีประสบการณ์การทำงานรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

     โรงเรียนพลวิทยา  โทร.074-255111

      *** สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนพลวิทยา วันจันทร์-วันเสาร์ ***