ร่วมงานกับเรา
รับสมัครครูหลายอัตรา....
23 กุมภาพันธ์ 2561

           โรงเรียนพลวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจมาเป็นสมาชิกครอบครัวพลวิทยา ในตำแหน่งครูผู้สอนดังนี้..

     ครูวิทยาศาสตร์ 3  ตำแหน่ง

     ครูคณิตศาสตร์ 3  ตำแหน่ง

     ครูภาษาไทย   3  ตำแหน่ง

     ครูภาษาอังกฤษ 3  ตำแหน่ง

     ครูสังคมศึกษา   3  ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     *  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

     *  มีความรู้ความสามารถ

     *  รักเด็ก รักอาชีพครู

     *  มีความรับผิดชอบ, ความอดทน

     *  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     *  มีประสบการณ์การสอนรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

     โรงเรียนพลวิทยา  โทร.074-255111

      *** สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนพลวิทยา วันจันทร์-วันเสาร์ ***