ร่วมงานกับเรา
ผู้บริหารโรงเรียนมิวสิคทาวน์
30 เมษายน 2561

      โรงเรียนพลวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจมาเป็นสมาชิกครอบครัวพลวิทยา เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้กับนักเรียน...ในตำแหน่ง

 

      ผู้บริหารโรงเรียนมิวสิคทาวน์

 

     *  มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสากล

     *  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร โรงเรียนดนตรี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

     *  มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     *  สามารถทำงานเป็นทีมได้

     *  ค่าตอบแทน 20,000-30,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)