ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 169 รายการ

สนุกสุขสันต์กับบ้านลมหรรษา (ดู : 45)

           วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 มีภาพบรรยากาศแห่งความสุขของน้อง...

ผ่อนคลายหลังสอบกับบ้านลมหรรษา (ดู : 204)

          วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 น้องอนุบาล 2 สนุกสนานผ่อนคลายหลังการสอบ...

กิจกรรมผ่อนคลายกับศิลปะ (ดู : 42)

          วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 น้องอนุบาล 1 ผ่อนคลายจากการสอบปลายภาคด้...

กิจกรรมครูผู้ปกครอง (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) (ดู : 198)

          วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 น้องอนุบาล 3 เรียนรู้การสานงูจากใบมะพร้าว...

การทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์ (ดู : 174)

          วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เก็บบรรยากาศการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ กา...

กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกายน้อง อ.1 (ดู : 138)

           วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 น้องอนุบาล 1 สนุกกับการวิ่ง และการกระโ...

อ.3 สนุกกับการเรียนดนตรีเด็กเล็ก (ดู : 190)

          วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 มีภาพบรรยากาศการเรียนดนตรีเด็กเล็กของน้อง...

ภาษาอังกฤษสนุกกับการฝึกออกเสียง (ดู : 186)

         วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เก็บบรรยากาศการฝึกออกเสียงพยัญชนะ J K ...

อ.1 เรียนรู้การเขียน (ดู : 161)

          วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 มีภาพบรรยากาศการเรียนรู้วิชาภาษาไทย น้อง...

การฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) อ.3 (ดู : 91)

          วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 มีบรรยากาศการเรียนรู้ การฝึกออกเสียงภาษ...

อ.3 เรียนรู้การดูแลทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (ดู : 105)

        วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ไปเรียนรู้การดูแลทรัพยากรในชีวิตประจำวันกับน้องอนุบ...

อ.2 เรียนการอ่าน (ดู : 242)

          วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เก็บบรรยากาศการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กับก...

ไปที่หน้า