ภาพกิจกรรม
กิจกรรม“Christmas Day”ประจำปี 2556
3 มกราคม 2557

เนื่องด้วยโรงเรียนพลวิทยา  แผนกอนุบาล  ได้จัดกิจกรรม “Christmas Day”

เป็นประจำทุกปี  โดยปีนี้จัดขึ้น ในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของเจ้าของภาษาควบคู่ไป จึงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในความจริงของการฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส เข้าถึงวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายที่สมวัย รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เรียนรู้ที่จะร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่น และช่วยเหลือตนเอง
ได้ดี รวมทั้ง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
 

     กิจกรรมในวันคริสต์มาส มีการแสดงเต้นประกอบเพลงวันคริสต์มาสของ
น้องๆ อนุบาล 1- อนุบาล3 และมีเล่นเกมแจกของรางวัล รวมทั้งมี แซนตาครอสออกมาแจกของขวัญให้กับน้องๆที่เป็นเด็กดี เด็กน่ารักอีกด้วย