ภาพกิจกรรม
กิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ”ประจำปี
6 มกราคม 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี

เนื่องด้วยโรงเรียนพลวิทยา แผนกอนุบาล  ได้จัดกิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ”เป็นประจำทุกปี  โดยปีนี้จัดขึ้น ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ   ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อคุณพ่อ   และกล้าแสดงความรักที่มีให้คุณพ่อ  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อกับลูก   

        กิจกรรมในวันพ่อ โดยมีคุณพ่อของน้องๆอนุบาล 3 เข้าร่วม  โดยก่อนเริ่มพิธี ผู้อำนวยการได้กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นมีการแสดงบนเวทีของน้องๆ นักเรียนนาฏศิลป์ เมื่อถึงขั้นตอนสำคัญ ลูกๆได้มอบการ์ดให้กับคุณพ่อของตนเองพร้อมนวดเท้าและกราบเท้า ซึ่งแสดงถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที ทำให้คุณพ่อรู้สึกดีใจ ประทับใจ และปราบปลื้มใจในการแสดงออกของลูกๆ