ข่าวสารเครือข่ายโรงเรียนพล
จำนวนข่าวสารเครือข่ายโรงเรียนพลทั้งหมด 163 รายการ

ค่ายตุลานักเรียนทุน Premier กับการเตรียมร่างกาย (ดู : 210)

          นักเรียนทุนห้องเรียน Premier (เตรียมแพทย์ ทันตะ เภสัช วิศวะ และเตรียมท...

พลวิทยา (ห้องเรียน Premier) จัดโครงการพิเศษส่งเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศ (ดู : 230)

          โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดห้องเรียน Premier (เตรียมแพทย์ ทันตะ เภส...

นักเรียนทุน ห้อง Premier (ดู : 108)

         วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นักเรียนทุน ห้องเรียน Premier (ห้องเรียนเตร...

ค่าย สสวท. (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ) ครั้งที่ 8 (รอบที่ 2) (ดู : 577)

           วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561  ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง...

ค่าย สสวท. (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ) ครั้งที่ 8 (ดู : 426)

           วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561  ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสต...

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนพลวิทยา (ดู : 294)

                   วันสถาปนาโรงเรียนพลวิทยา  ...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเรียนห้องเรียน Premier ปีการศึกษา 2562 (ดู : 270)

         โรงเรียนพลวิทยา ได้ร่วมทำ MOU กับสถาบัน MATH-SCIENCE และ CADET TUTOR ใน...

ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม English and Leadership Intensive Camp 5 : Mal... (ดู : 121)

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นางสาวกฤติยา  เคอร์รี่ นักเรียน ...

พลวิทยามอบทุนการศึกษา ห้องเรียน Premier ปีการศึกษา 2562 (ดู : 555)

          โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 แล...

พลวิทยา แผนกมัธยม เปิด Program Premier ปีการศึกษา 2562 (ดู : 420)

          โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดห้องเรียนพิเศษ Program Premier ระดั...

พลวิทยา ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มอ. และคณะศึกษาดูงานจาก 21 ประเทศ (ดู : 190)

          วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน...

กิจกรรม "ครูไหว้ครู" ปีการศึกษา 2561 (ดู : 291)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5...

ไปที่หน้า