ข่าวประชาสัมพันธ์
น้องเนิร์สเซอรี่...เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
14 พฤศจิกายน 2558

  โรงเรียนพลวิทยา แผนกเนิร์สเซอรี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดสงขลา และสมาคมเนิร์สเซอรี่เอกชน จังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR

DAD ณ โรงเรียนพลวิทยา ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-10.00 น.

น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่ รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคี ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 88 พรรษาค่ะ