ข่าวประชาสัมพันธ์
อันดับ 1 รางวัลวีถีชีวิตในโรงเรียนดีเด่น...ประจำเดือนธันวาคม
11 มกราคม 2560
       วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนพลวิทยา แผนกอนุบาล จัดมอบรางวัลกับคุณครูและนักเรียน ห้องอนุบาล 1/2,2/10,3/1,3/10 ได้รับรางวัลวิถีชีวิตกรอบ Thinking ในโรงเรียนดีเด่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 จากการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ