ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีน้อมรำลึกคุณยายพงเพ็ญ จิตต์เสนา ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
16 สิงหาคม 2560

          ด้วยความรักที่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนพลวิทยา มีต่อคุณยายพงเพ็ญ  จิตต์เสนา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพลวิทยา  ทางโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณยายพงเพ็ญ  จิตต์เสนา (คุณยายโญ )  ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560   โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู อาจารย์ และบุคลากร  เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง