ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศ "อนุบาลช้างน้อยเกมส์"
26 สิงหาคม 2560

         ขอแสดงความยินดีกับ...ทีมนักเตะตัวน้อย ของโรงเรียนพลวิทยา แผนกอนุบาล 

     ** รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 ประเภทกีฬาฟุตบอล 7 คน (รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย)

     ** รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  เด็กชายพลกฤต  ฆังคมโน

     ** จากการแข่งขันกีฬา "อนุบาลช้างน้อยเกมส์" เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560

รายชื่อทีมนักเตะมีดังนี้ค่ะ

ด.ช. ณัฐพร   แก่นดี

ด.ช. กันต์ธสิทธิ์   คล้ายหิรัญ

ด.ช. ภัทรดนัย   หลิบแก้ว

ด.ช. นันทิพัฒน์  แก้วเพ็ง

ด.ช. กรภัทร   สิงห์สุวรรณ

ด.ช. ชวัลวิทย์   เอียดแก้ว

ด.ช. ภูวเดช   ปิติชัยสกุล

ด.ช. พลกฤต   ฆังคมโน

ด.ช. ธนกฤต   โพธิพงศา

ด.ช. เตชิต   สุวรรณรัตน์

ด.ช. เก่งกล้า   เหล็กกล้า (BI)

ด.ช. ณัชพันธ์ คณานุรักษ์ (BI)