ข่าวประชาสัมพันธ์
อันดับ 1 ระดับจังหวัด วิชาภาษาไทย
19 ตุลาคม 2560

        ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง จากการทดสอบความรู้ วิชาภาษาไทย  จากบริษัท เซ็นเตอร์วัน จำกัด


อันดับ 1  ระดับจังหวัด

ด.ญ.วิสุรีย์ ทองมาก         ม.1/1

ด.ช.ปรเมษย์ ธนะเพิ่มพูล   ม.2/1