ข่าวประชาสัมพันธ์
อันดับ 1 ระดับภาคใต้ วิชาสังคม
19 ตุลาคม 2560

        ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง จากการทดสอบความรู้วิชาสังคม  จากบริษัท เซ็นเตอร์วัน จำกัด


       อันดับ 1  ระดับภาคใต้

ด.ญ. ฐิติญา โยลัย  ม.1/1

ด.ช. ปรเมษย์ ธนเพิ่มพูล  ม.2/1 


       อันดับ 1  ระดับจังหวัด

ด.ช. สิรภัทร สุวรรณสังข์  ม.1/1

ด.ช. กิตตินันท์ ตรีวัย  ม.2/1

ด.ช. กันตภณ สมคิด  ม.2/1 

 

*** เรียงรูปจากซ้ายไปขวา ***