ข่าวประชาสัมพันธ์
อันดับ 1 ระดับจังหวัด TOP GPA TEST
19 ตุลาคม 2560

           ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง...จากการทดสอบความรู้ทางวิชาการ TOP GPA TEST  จากบริษัท ท็อปเทสเซ็นเตอร์ จำกัด


อันดับ 1  ระดับจังหวัด

ด.ญ. ณิชกมล สิทธิฤทธิ์  ม.2/1

ด.ญ. เพชรา ปฐมเพชร    ม.2/1