ข่าวประชาสัมพันธ์
ป.6 สามารถเข้าศึกษาต่อ SMT ญ.ว.
27 พฤศจิกายน 2560

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการช้างเผือก โปรแกรม SMT โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รายชื่อคนเก่งมีดังนี้

ด.ช.ภูวเนศ      สาทิพย์จันทร์  ป.6/9

ด.ญ.จรรยพร     เจือบุญ         ป.6/9

ด.ญ.ปาณิสรา    ชุมพงษ์         ป.6/9

ด.ญ.อัศวรัตน์    ฆังคะมะโน      ป.6/9

ด.ญ.ณัฏฐ์ปรียา  เทพฉิม          ป.6/9

ด.ช.ชวินธร       แสงเพชร       ป.6/9

 

***รูปเรียงจากซ้ายไปขวาค่ะ***