ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.3 สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (มอ.ว.)
4 มกราคม 2561

           ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

ด.ญ.ณัฐณิชา พาณิชย์    ม.3/1

ด.ช.ศรัณย์พงศ์ เหล็กนิ่ม  ม.3/1