ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำคะแนนสูงสุด 100 คนแรก Pre.ญ.ว.
9 มกราคม 2561

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สามารถทำคะแนนสอบ Pre.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ติดอันดับ 100 คนแรก

1. เด็กหญิงจรรยพร        เจือบุญ           ป.6/9      อันดับที่ 3   

2.เด็กหญิงสริตา               สงแก้ว            ป.6/9      อันดับที่ 7

3. เด็กชายธนวิชญ์            สุวรรณวงศ์        ป.6/9      อันดับที่ 13

4. เด็กชายสิงหา              หวันสะแหละ      ป.5         อันดับที่ 29

5. เด็กหญิงอิศศยาพรรณ     ลิ้มม่วงนิล         ป.6/9      อันดับที่ 30

6.เด็กหญิงนิตา                จงไกรจักร         ป.5         อันดับที่ 30

7. เด็กหญิงพีรญา             จันทรัตน์           ป.6/9      อันดับที่ 59

8.เด็กหญิงตฤณวรรณ         เต                  ป.6 BI     อันดับที่ 68

9. เด็กหญิงปาณิสรา          ชุมพงษ์            ป.6/9      อันดับที่ 61

10.เด็กหญิงเสลา             สุวรรณสุโข         ป.6-9      อันดับที่ 76

11.เด็กหญิงณัฐปภัสร์        ปานมงคล           ป.5         อันดับที่ 82

12.เด็กหญิงประริชญา        ประสิทธิ์พรม       ป.6/9      อันดับที่ 90

13.เด็กหญิงข้าวทิพย์         ประดิษฐ์อำนวย    ป.6/9      อันดับที่ 100

 

***รูปเรียงจากซ้ายไปขวา***