ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำคะแนน Pre.ญ.ว. อันดับ 1 (ภาษาไทย)
9 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สามารถทำคะแนนสอบ Pre. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ติดอันดับ 20 คนแรก (แยกรายวิชา)

วิชาภาษาไทย 

เด็กหญิงจรรยพร          เจือบุญ            ป.6/9      อันดับที่ 1  

 

วิชาคณิตศาสตร์ 

เด็กหญิงสริตา              สงแก้ว              ป.6/9       อันดับที่ 6

 

วิชาวิทยาศาสตร์ 

เด็กหญิงปาณิสรา          ชุมพงษ์            ป.6/9        อันดับที่ 5

เด็กหญิงจรรยพร           เจือบุญ             ป.6/9        อันดับที่ 18

 

วิชาภาษาอังกฤษ 

เด็กหญิงศรัญปรียา        ศรีสินรุ่งเรือง        ป.6 BI      อันดับที่ 9

เด็กชายธนวิชญ์            สุวรรณวงศ์         ป.6/9       อันดับที่ 13 

 

***รูปเรียงจากซ้ายไปขวา***