ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กดีศรีพลวิทยา
11 มกราคม 2561

          คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และภาคภูมิใจกับ ด.ช.ปัชฌย์รัฐ บุญสุวรรณ ป.6/1 พบเงินจำนวน 1,000 บาท บริเวณนอกโรงเรียน และได้นำเงินมามอบให้คุณครูประกาศหาเจ้าของ  ซึ่งเงินเป็นของ ด.ช.เอ็มดีเดนิช อัสฮาร์ ป.2/7 ค่ะ