ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล "จิตอาสาพลวิทยา" ประจำปี 2560
12 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพลวิทยา ดร.เอมพิธา จิตต์เสนา มอบรางวัลนักเรียนจิตอาสาพลวิทยา ประจำปี 2560 "นักเรียนจิตอาสาพลวิทยา" เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมจากใจ โดยปฏิบัติอย่่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะ

         รายนามนักเรียนจิตอาสาพลวิทยาดีเด่นมีดังนี้ค่ะ

ด.ช.วรชิต  ช่วยชาติ  ม.1/2

ด.ช.สิทธิพร  แสงศรี  ม.2/3

น.ส.ปรียาภรณ์  แก้วประกอบ  ม.6/2

 

*** รูปเรียงจากซ้ายไปขวา***