ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องเรียน แผนกมัธยม ปี 2561
30 มกราคม 2561

          โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม จัด  RENOVATE ห้องเรียนใหม่ให้ทันสมัยสวย สะอาด สบาย เพื่อสร้างและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่น่าค้นหา โดยอาคารจะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้ค่ะ