ข่าวประชาสัมพันธ์
พลวิทยา รับรางวัล O-NET
17 กุมภาพันธ์ 2561

           ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพลวิทยา และโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด


โดย...

โรงเรียนพลวิทยา รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน