ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1และ ม.4
2 มีนาคม 2561

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โปรแกรมพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพลวิทยา