ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 โปรแกรมพิเศษ ปีการศึกษา 2561
17 มีนาคม 2561

นักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2561

ให้มารายงานตัว และมอบตัว

ในวันที่19 มีนาคม2561

เวลา8.00-16.00น.

ณ ห้องธุรการชั้น 2 โรงเรียนพลวิทยา