ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
3 เมษายน 2561

นักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4

และระหว่างชั้น ปีการศึกษา2561

ให้มารายงานตัว และมอบตัว

ณ ห้องธุรการ ชั้น2 โรงเรียนพลวิทยา

เวลา 08.00-16.00น.