ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 199 รายการ

กิจกรรมฝึกการทรงตัว (ดู : 14)

          วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 มีภาพกิจกรรมการฝึกพัฒนาการด้านการทรงตัวข...

กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย (ดู : 73)

          วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 มีกิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้าของน้อง ๆ ...

ศิลปะสร้างสรรค์ (ดู : 56)

          วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ของน้อ...

การเรียนรู้เรื่องสัตว์บก..ช.ช้าง (ดู : 49)

         วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่สนุกกับการเรียนรู้เรื่องสัต...

บรรยากาศยามเช้าก่อนเข้าห้องเรียน (ดู : 115)

          วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 มีบรรยากาศยามเช้า กับกิจกรรมยามเช้าก่อนเข้...

กิจกรรมเกมโดมิโนผลไม้ (ดู : 45)

         วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่สนุกกับกิจกรรมโดมิโนผลไม้...

การเรียนรู้แบบบูรณาการ (ดู : 111)

          วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 มีบรรยากาศการเรียนรู้แบบบูรณาการรวมทุกวิชาข...

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างต่อเนื่อง (ดู : 39)

          วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่สนุกหรรษากับกิจกรรมยามเช...

กล้วยเรียนรู้บูรณาการ (ดู : 87)

          วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการเรียนรู้เรื่องกล้วยของน้...

บรรยากาศยามเช้าเนิร์สเซอรี่พลวิทยา (ดู : 38)

          วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 บรรยากาศยามเช้าของน้อง ๆ เนิร์สเซอรี่พลว...

กิจกรรมส่งเสริมสมาธิ (ดู : 41)

          วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่ผ่อนคลายกับกิจกรรมจุ่มสี...

กิจกรรมจุ่มสีภาพ (ดู : 44)

         วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 มีภาพกิจกรรมการเรียนรู้การจุ่มสีภาพ ของน้อง ...

ไปที่หน้า