ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 151 รายการ

กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า (ดู : 6)

          วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการออกกำลังกายยามเช้าเพื่อ...

เนิร์ส 1/2 สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ (ดู : 52)

          วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่ 1/2 สนุกกับการเรียนรู้ภา...

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ดู : 88)

          วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ไปเรียนรู่้ภาษาอังกฤษกันน้อง ๆ เนิร์สเซอร...

สนุกกับเส้นทางหลากสี (ดู : 81)

          วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ไปสนุกกับน้องเนิร์สเซอรี่ ในการเรียนรู้กิจ...

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ดู : 64)

          วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ขอ...

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือ (ดู : 110)

          วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่ห้องน้องเล็กสนุกกับกิจกรรม...

กิจกรรมกลางแจ้ง (ดู : 146)

           วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เก็บบรรยากาศยามเช้ากับกิจก...

การทบทวนความรู้ก่อนกลับบ้าน (ดู : 163)

          วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการทบทวนความรู้ก่อนกลับบ้านขอ...

การเรียนรู้พยัญชนะ ร.เรือ (ดู : 59)

          วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 น้อง ๆ เนิร์สเซอรี่เรียนรู้ภาษาไทย กับการเร...

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ น 1/1 (ดู : 82)

          วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของน้อ...

น้องเล็กสนุกกับภาษาอังกฤษ (ดู : 139)

          วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน...

กิจกรรมฝึกพัฒนาการทรงตัว (ดู : 83)

          วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ไปฝึกพัฒนาด้านร่างกายกับน้อง ๆ เนิร์สเซอรี่ก...

ไปที่หน้า