ข่าวประชาสัมพันธ์
เนิร์สเซอรี่พลวิทยา...อาคารสะอาด โปร่งสบาย
1 พฤศจิกายน 2560

            เนิร์สเซอรี่พลวิทยา เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนบนพื้นฐานคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนพลวิทยา มีอาคาร สถานที่ ห้องเรียน สะอาด โปร่งสบาย เหมาะสมกับเด็กเล็ก เมื่อเด็ก ๆ เข้ามาเรียนที่เนิร์สเซอรี่พลวิทยา จะได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง ได้รับความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้านค่ะ 

    วันนี้เก็บบรรยากาศอาคารสถานที่มาให้ชมกันค่ะ