หมวดหลัก
พื้นที่สีเขียว...สร้างสรรค์การเรียนรู้
11 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เก็บภาพพื้นที่สีเขียว กับบรรยากาศที่แสนสบายตา ธรรมชาติที่สวยงาม จัดสรรสำหรับเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ของน้อง ๆ เนิร์สเซอรี่พลวิทยาค่ะ การเรียนรู้จากธรรมชาติทำให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับของจริง สามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีค่ะ