• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
            ข่าวดี!!!...ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพลวิทยา แผนกมัธยม เปิดห้องเรียน โครงการพิเศษ Program Premier ม.1,ม.4 (ห้องเรียน CADET และห้องเรียน SUPER DOCTOR) มอบทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 สอบคัดเลือก วันที่ 8 กันยายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถาม โทร.074-255111 ,089-6550655 คุณขวัญ             ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด เด็กหญิงฐิติพร ...
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเทควันโดคนเก่ง ที่สามารถค...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ม...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ม...
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่งที่สามารถสอบความส...
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่งด้านวิชาการ ที่สา...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้านวิชาการ ที่สามารถทำคะแ...
ภาพกิจกรรมในเครือข่าย
วิดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม