ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 336 รายการ

กิจกรรมวันแม่ ป.6 (ดู : 3)

          วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี...

กิจกรรมตรวจฟัน (ดู : 75)

         วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนพลวิทยา ระดับชั้น ประถม 1,3,6...

กิจกรรมวันแม่ ป.5 (ดู : 258)

            วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

กิจกรรมถวายพระพร (วันแม่แห่งชาติ) (ดู : 73)

         วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพลวิทยา จัดพิธีถวายพระพรเนื่อง...

กิจกรรมวันแม่ ป.4 (ดู : 242)

          วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมวันแม่ ป.3 (ดู : 329)

          วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3&...

กิจกรรมวันแม่ ป.2 (ดู : 369)

           วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ...

การทดลองตรวจสอบค่า pH ของสาร (ดู : 49)

         วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับกิจกรรมการทดลองการ...

กิจกรรมวันแม่ ป.1 (ดู : 491)

            วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึก...

English Camp : ควบคู่ภาษา (ดู : 136)

           วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นักเรียนประถม 4 และ 6 เข้าฐานการเรียน...

กิจกรรมกีฬาสี ป.1-3 (ดู : 355)

          วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

กิจกรรมการทดลองสารละลายอิ่มตัว ป.4 (ดู : 27)

         วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ไปเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการทดลอ...

ไปที่หน้า