ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 344 รายการ

กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ (ดู : 287)

          วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561นักเรียนโรงเรียนพลวิทยา จัดกิจกรรมประเ...

การทดลองน้ำมีน้ำหนัก (ดู : 107)

          วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 มีภาพบรรยากาศการทดลองวิทยาศาสตร...

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 (มอ.ว.) (ดู : 47)

          วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะ...

การเรียนส่วนประกอบของดอก (ดู : 96)

          วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถม 4 กับก...

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ (ดู : 101)

         วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 มีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ไทย ของน้อง ...

กิจกรรม Science Show (ดู : 259)

          วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561  นักเรียนระดับชั้นประถมจัดกิจกร...

การทดลองการวางตัวของแม่เหล็ก (ดู : 83)

          วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ไปสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์กับน้อง ๆ ประ...

กิจกรรมกีฬาสี...ป.4-6 (ดู : 770)

          วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมวันแม่ ป.6 (ดู : 374)

          วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี...

กิจกรรมตรวจฟัน (ดู : 189)

         วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนพลวิทยา ระดับชั้น ประถม 1,3,6...

กิจกรรมวันแม่ ป.5 (ดู : 409)

            วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

กิจกรรมถวายพระพร (วันแม่แห่งชาติ) (ดู : 133)

         วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพลวิทยา จัดพิธีถวายพระพรเนื่อง...

ไปที่หน้า