ทำเนียบนักเรียนเรียนดี
เลือกการแข่งขัน
จำนวนทำเนียบนักเรียนเรียนดีทั้งหมด 22 รายการ

ผลสอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เหรียญทองนานาชาติ (ระดับประเทศ) (ดู : 473)

ขอแสดงความยินดีกับ...คนเก่งด้านวิชาการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ระ...

รางวัลวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ (ดู : 336)

ขอแสดงความยินดีกับ... เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญท...

คะแนน O-Net คณิต อังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2558 (ดู : 254)

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถทำคะแนนสอบ O-Net รายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษา...

ผลสอบเข้าเรียนต่อ ร.ร.ญ.ว. ประเภทความสามารถพิเศษ (ดู : 447)

เมื่อผลการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประเภทความสามารถพิเศษ ได้ประกาศผล ปรากฏชื่อนักเรียนคนเก...

ไปที่หน้า