ทำเนียบนักเรียนเรียนดี
รางวัลวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
6 พฤษภาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ... เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องนิทรรศการ EH105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร